STEP Nederland ontwikkelde een speciale injectietechniek bij de tenniselleboog

Injecties bij epicondylitis zijn vaak pijnlijk, maar dat hoeft helemaal niet

Standaard injecties bij de epicondylitis zijn vaak pijnlijk, dit komt omdat de lokalisatie van de injectie voor de vuist weg geschiedt in de extensorenapo­neurose of op het bot . De ontstekingshaard, het subtendi­neuze weefsel wordt niet nauwkeurig gelokaliseerd.

 

injectie bij epicondylitis

 

Een verbeterde pijnloze subtendineuze injectietechniek bij epicondylitis.

Door de arm in pronatie gestrekt op de bank te leggen kan de (para)medicus zeer eenvoudig de onderzijde van de pees van de m. extensor carpi radialis brevis (ECRB )vinden.

Als men de vinger in de goed te palperen radio-humerale gewrichtsspleet plaatst en de patiënt vraagt een lichte vuist te maken, dan voelt het omhoog bewegen van de ECRB pees.

Met de nagel kan men de onderkant van de ECRB markeren als insteekplaats voor de injectie.

De subtendineuze ruimte bereiken gaat het best met een mantoux naaldje

Bij het ledigen van de injectiespuit in het subtendineuze weefsel dient men weinig weerstand te voelen.

Een operatietechniek die epicondylitis als frictiesyndroom bevestigd

Het simpel poliklinisch doorsnijden van de pees van de extensor carpi radialis brevis aan de proximale zijde met een

epicondylitis

De auteurs schrijven

Percutane release is een belangrijke methode bij de behandeling van epicondylitis vanwege:

  1. de lage postoperatieve pijn
  2. het korte verblijf in het ziekenhuis en de korte revalidatieperiode
  3. de vroege terugkeer naar dagelijkse activiteiten.Het is een eenvoudige, veilige procedure die kan worden uitgevoerd in een poliklinische kleine behandelkamer onder plaatselijke verdoving bij patiënten waarbij  conservatieve behandelingen (zoals fysiotherapie, PRP en cortisone-injecties) niethelpen.Daarom zou deze percutane methode de eerste behandelingsmethode moeten zijn die moet worden toegepast vóór meer gecompliceerde chirurgische behandelingen

Direct advies nodig?

Telefoon nr: 074 250 28 28
E-mail: step@step.nl
Of vul het contact formulier in.

STEP Groepsgewijze Preventie Cursussen voor bedrijven en instellingen

Lees meer over de Preventie cursussen van STEP Nederland met de link groepsgewijze preventie cursussen voor bedrijven.

STEP Individuele Snel Herstel Cursussen
voor particulieren, bedrijven en instellingen

Vaak wordt de rol van therapie en therapeut overschat en de eigen rol bij herstel en preventie onderschat. STEP maakt u duidelijk dat dit andersom moet zijn.

Bij alle  rugklachten, nekklachten, tennisellebogen en andere blessures en RSI geeft STEP Snel Herstel cursussen. Met STEP beschermende hulpmiddelen en ZelfZorgInstructies leert u men het herstel optimaal te beschermen en een Snel Herstel te realiseren en wat minstens zo belangrijk is, herhalingen van klachten te voorkomen.

Meer info over Snel Herstel cursussen  vindt u met de link: STEP Snel Herstel Cursussen